Waqt Ke Sath Dayren Badalten Log

Waqt Ke Sath Dayren Badalten Log
Jab Jii Chaha Jesen Ho Jaten Yen Log

Jab Marrzi Paden Dildar Ho Jaten Log
Waqt Be Waqt Sanngdil Ho Jaten Yen Log

Apni Marzii Ke Malik Hain Yahan Sabhii Log
Patharr Ko Bhii Tod Kar Khush Ho Jaten Yen Log

Kisi Ki Kamazorii Ko Garz Samajh Kar Muskaraten Log
Nafraton Ke Shehar Banaten Aur Uss Main Basar Karten Yen Sabhii Log

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published.