Tamara Ek Saval A Kamal Kari

Tamara Ek Saval A Kamal Kari
Dhire Thi Mara Dil Ma Dhamal Kari

Pan Jyare Tame Na Kari
Thambhi Gai Chhe Mara Dil Ni Ghadi

Aakho Jyare Bandh Kari
Aasu Oni Bund Ama Sari

Tame To Sarata Thi Na Kari
Mare Sanbharvani Muskel Padi

Ek Var Kahejo Fari Vichar Kari
Ha Kaheso To Svikar Karish

Na Kaheso To Mahenat Karish
Jyare Tamara Layak Banish

Fari Ek Var Offer Karish

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *