Rat Na Ninder Main E Zabki Ne Jagi Jay Chhe

Rat Na Ninder Main E Zabki Ne Jagi Jay Chhe
Koi Ena Swapn Main Aavi Ne Bhagi Jay Chhe
Prem Main Padnar Nu Aa Ek Motu Dukh Chhe
Ke Suva Nu Kahiye To Pan Mathu Lagi Jay Chhe

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published.