Prem Karvo Hato Tamne Dil Na Udan Main Thi

Prem Karvo Hato Tamne Dil Na Udan Ma Thi,
Tame E Undan Ma Mane Atvai Nakhsho Khabar N Hati,

Karta Hata Tamara Prem Ni Puja Ame,
Tame Ramo Cho Prem Ramat E Khabar N Hati,

Vafa Ni Koi Olkhan Hoti Nahti,
Kari Gaya Tame Bevafai E Pan Khabar N Padi,

Prem Karu Chu Tane Em Kahi,
Vishvas Ma Lai Kyare Vishvas Todi Gaya E Khabar N Padi,

Koi Na Prem Ne Thokar Mari Haso Cho Tame,
Pan Masum Dil No Kya Vak Che,
E J Khabar N Padi.

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *