Manzil Ne Dhundhva Disha Kapri Javu Pade

Manzil Ne Dhundhva Disha Kapri Javu Pade
Chhodi Junu Vatan Navi Nagari Javu Pade

Ugo Thi Mit Mandvi Tap Enu Naam Chhe
Shri Raam Ne Jamadva Shabri Thau Pade

Darshan Prabhu Na Paamva Kapri Kasoti Chhe
Arjun Na Rathana Chakkarni Dhari Thavu Pade

Badla Ni Apeksha Vina Satkaram Jo Karo
Pathar Na Dev Ne Kadi Pragati Javu Pade

Pani Thava Ne Ketlu Pani Sahan Kare
Vaadad Bani Ne Vizdi Thi Sadgi Javu Pade

Sanmaan Kevu Paamsho Mrutyu Pachhi Reva
Jova Tamasho Ekvar Gujari Javu Pade

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *