Kem Ena Nayan Ne Jova Mari

Kem Ena Nayan Ne Jova Mari Aankhotarasti Rahi ,
Patahjad Ma Pan Kem E Varasti Rahi ,
Mara Mann No Vahem Etlo Hato Ke ,
Aaj Sudi ….Mara Maran Pachi Pan Atma Bhatakti Rahi…

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *