Jindgi Nu

Dhire Dhire Aa Jindgi Nu Salgvu
Prajvalit Agni Ni Dhimi Anch Par
Aa Haiya Nu Balvu

Valovata Harday Ni Arpar Ni Vyatha
Ne Nayan Ne Vali Khud Na Ansu Ni Taras
Pan Toy Na Dad Na Fariyad
Natmastake Hamesha Ubha Tari Same

Kadik Patzade To Kadik Vasante
Jivya Tane Smaran Ma Rakhi
Kasauti Tu Kare Che Tara Potana Ni
Sambhlyu Hatu, Anubhavi Lidhu
Ham Che Haiya Ma, Tari Jaishu Khatri Tu Rakhje

Unap Na Rakhish Radav Vama Koi
Radti Ankhe Hasi Laishu
Ne Aam J Sada Natmastke
Ubha Rahishu Tari Same

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *