Eid Kee Jin Ko Khushi Hai Hain Khush Nasib Bahut

Eid Kee Jin Ko Khushi Hai Hain Khush Nasib Bahut
Jin Ke Cheyhre Khile Hain Un Ke Hain Habib Bahut
Jin Ne Khoye Hain Hameysha Ke Liye Par Ahbaab
Un Ke Gum Aur Ranj Ke Nahin Hasib Bahut

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *