Eid Aik Aibaadat Hai

Eid Aik Aibaadat Hai Eid Hum Manayenge
Yeh Khuda Ki Rahmat Hai Eid Hum Manayenge
Nekiyon Ko Apnana Aur Gunaah Se Bachna
Eid Ki Haqeeqat Hai Eid Hum Manayenge
Maa Ki Khidmatein Karna Baap Ko Khushi Dena
Aakhirat Ki Daulat Hai Eid Hum Manayenge
Bhool Kar Gile Shikwe Bhai Ke Gale Lagna
Anbiyaan Ki Seerat Hai Eid Hum Manayenge
Sirf Maaldaaron Ki Eid Yeh Nahi
Sab Ki Yeh Amaanat Hai Eid Hum Manayenge

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *