Aaya Wapis To Laga Ke Sab Hai

Aaya Wapis To Laga Ke Sab Hai
Gaya Tha Yaha Se To Bhi Sab The

Aaya Wapis To Laga Ke Sab Hai
Gaya Tha Yaha Se To Bhi Sab The

Gaye To Nahi Hai Koi
Par Lagta Hai Yaha Pe Sab Ab Bhi Hai

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *