Aansu Bani Ne Bahar

Aa Vahi Chalya Smaran,
Aansu Bani Ne Bahar,

Moh Ma Thi Aankh Ughdi
Ne Aa Ghadi, Padi Savar,

Pankhi Tamari Yaad Na,
Udya Kare Ekant Ma,
Aavo Nahi Ne Etle Atkal
Ubhi Rahe Chhe Dwar,

Dariyo, Reti, Sapna Ne Moti,
Joya Karu Chhu Jindgima,
Hajuye Varanvar

Ketla Aa Swapn Na Taka,
Ame Kholya Karya ?
Eke Y Bhat Na Gami,
Hase… Fari Koi Vaar.

Fulo Ame Adhlak,
Tamara Par Satat Verya,
Toye Tamara Hathma Sane Haju Talvar.

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *