Kar Lete Hain Sayri Jane Kiska Khayal Lekar

Kar Lete Hain Sayri Jane Kiska Khayal Lekar Kabhi Kisiki Kabhi Apni Zamal Lekar Likhte Likhte Kab Nagma Banta Gaya Jiye Ja Rahe Hain Jane Kitne Sawal Lekar…